για το Σύλλογο Διδασκάλων: η ιδεολογία της χούντας και της υποταγής

Χωρίς σχόλια δημοσιεύεται έγγραφο χαιρετιστήριο,του Συλλόγου Διδασκόντων της περιοχής μας, υπενθυμίζοντας ενδεχομένως τις καταβολές της τοπικής εκπαιδευτικής κοινότητας.Για διασταύρωση με την πολιτική της εποχής μπορείτε να πατήσετε εδώ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ

Δ΄ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ                                        Εν Αιγίνη τη 10-10-1970

Αριθμ. Πρωτ. 49

Αριθμ. Εγκυκλ. 1

Προς

Τους κ.κ. Τμηματάρχας και προς τα μέλη του Συλλόγου

Έδρας των

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Επί τη αναλήψει των καθηκόντων της νέας Διοικήσεως του Συλλόγου και επί τη ενάρξει του Νέου Σχολικού Έτους 1970-1971, θεωρούμεν καθήκον μας, όπως απευθύνωμεν εγκάρδιον συναδελφικόν χαιρετισμόν, ευχηθώμεν δε υγείαν και ευτυχίαν εις υμάς και τας οικογενείας σας.

Υποχρέωσίς μας, όπως ευχαρισρήσωμεν όσους κατά τας Αρχαιρεσίας της 23ης Ιούνίου ε.ε., εξέφρασαν δια της ψήφου των την αγάπην και της εμπιστοσύνην των προς ημάς.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Αι στιγμαί, τας οποίας διανύομεν, είναι ιστορικαί \δια την Παιδείαν. Αι μέλλουσαι γενεαί, θα σημειώνουν ως σταθμόν, δια την ιστορίαν της Εκπαιδεύσεως το έτος 1970, διότι κατ’ αυτό εθεσπίστη το πρώτον, το Επαναστατικόν, πράγματι, Νομοθετικόν Διάταγμα 651: ‘’Περί Οργανώσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως και Διοικήσεως του προσωπικού αυτής’’. Σταθμός δια την Παιδείαν, αλλά και τον λειτουργόν αυτής. Έρχεται ως συνέχεια των υπέρ των Διδασκάλων οικονομικών μέτρων της Εθνικής Κυβερνήσεως και ως απαρχή νέων τοιούτων.

Αι ανωτέρω διαπιστώσεις στηρίζονται εις όσα, υπέρ των Διδασκάλων και λοιπών Δημοσίων Υπαλλήλων ελέχθησαν, υπό αρμοδίων εκπροσώπων της Εθνικής Κυβερνήσεως, εις το 21ον Πανελλαδικόν Συνέδριον Δημοσίων Υπαλλήλων της 21ης -23ης Σεπτεμβρίου ε.ε. όπου ο Σύλλογός μας, δια του προέδρου αυτού, είχε την τιμήν να συμμετάσχη των εργασιών του Συνεδρίου, μετ’ άλλων τριάκοντα ενός (31) αδελφών Συλλόγων, επιλεγείς προς τούτο υπό της Δ.Ο.Ε.

Εστέ βέβαιοι, ότι ημέραι λαμπραί ανατέλλουν δια τον Έλληνα Διδάσκαλον. Μας το διαβεβαιοί ο Πρωτεργάτης και Αναμορφωτής της παιδείας, ο Εθνικός Ηγέτης, ο Πρωθυπουργός Κος Γεώργιος Παπαδόπουλος. Εις τον Εκπαιδευτικόν αναγνωρίζεται πλέον το δικαίωμα της πρωτοπορίας, αναβιβάζεται δε ούτος εις την κορυφήν του υπαλληλικού κόσμου. Το δικαίωμα τούτο, αγαπητοί συνάδελφοι, της πρωτοπορίας, είναι υποχρέωσίς μας να το διαφυλάξωμεν. Τούτο δε θα επιτευχθή μόνον δια της ευσυνειδήτου ασκήσεως του λειτουργήματός μας και της εκπληρώσεως εις το ακέραιον των καθηκόντων μας προς την Παιδείαν και το Έθνος ολόκληρον.

Οι οιωνοί είναι άριστοι. Ας εργασθώμεν με ζήλον και αυταπάρνησιν, ίνα ευτυχήσωμεν να απολαύσωμεν το Έθνος των Ελλήνων Χριστιανών εν ομονοία, ηθική, τάξει και πλήρει ευημερία._

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο πρόεδρος

ΔΗΜ. ΤΣΑΦΑΡΑΣ

Ο Γενικός Γραμματεύς

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΖΟΣ

Ο Αντ/δρος

ΤΣΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ

Ο ταμίας

ΜΠΙΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τα μέλη

ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ

Σχολιάστε

Filed under παιδεία-εκπαίδευση, τοπικά θέματα, τοπική ιστορία

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s