Υδροδότηση στην Αίγινα: 4 χρόνια (περίπου) πίσω (5)

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα «Κόντρα» (Α.Φ. 454, 10-02-2007) σχετικά με τη μεταφορά νερού.

http://www.eksegersi.gr/article.php?article_id=7831&cat_id=28&pos=2&issue_id=232

Να ξεκαθαρίσει άμεσα το σκάνδαλο της μετατροπής γκαζάδικων σε υδροφόρα

Οχι στο κουκούλωμα

Την ώρα που ξεκινούσε ΕΔΕ για τις καταγγελίες περί σκανδαλώδους αδειοδότησης σε πρώην γκαζάδικα που μετατράπηκαν σε υδροφόρα, μεταφέροντας πόσιμο νερό σε νησιά του Αιγαίου, ο προϊστάμενος του Υγειονομείου Ρόδου κ. Βαλτινός υπέβαλε την παραίτησή του, η οποία έγινε αποδεκτή από την προϊστάμενη αρχή (νομαρχία Δωδεκανήσου). Ετσι, η ΕΔΕ καθίσταται άνευ αντικειμένου. Αν αυτό δε μυρίζει «κουκούλωμα», τότε οι λέξεις έχουν χάσει το νόημά τους. Διότι η υποβολή παραίτησης από ένα υπάλληλο τελεί υπό την αίρεση της προϊστάμενης αρχής, η οποία από τον ισχύοντα δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα οφείλει να μην τον αποδεχτεί, εφόσον έχει διαταχθεί ΕΔΕ, για λόγους προστασίας του δημόσιου συμφέροντος.
Το γεγονός της παραίτησης του κ. Βαλτινού μας επιβεβαίωσε και ο αντινομάρχης Δωδεκανήσου Δ. Κρεμαστινός, ο οποίος δεν έδωσε καμιά σαφή απάντηση στο ερώτημά μας αν η παραίτηση συνδέεται με την ΕΔΕ που διεξάγει το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας. Ομως, δεν χρειάζεται να είσαι Αϊνστάιν για να καταλάβεις ότι δεν υπάρχει τίποτα το συμπτωματικό εδώ.
Εμείς θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το ζήτημα και ας είναι σίγουροι ότι το κουκούλωμα δεν πρόκειται να περάσει.
Ψάχνοντας, ανακαλύψαμε και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Ανακαλύψαμε, για παράδειγμα, ότι ο νομάρχης Πειραιά Μίχας ήταν ενήμερος από το Νοέμβρη για το ζήτημα αυτό, γιατί είχε λάβει έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του υπουργείου, η οποία χτυπούσε το καμπανάκι του κινδύνου. Το σημειώνουμε γιατί την προηγούμενη εβδομάδα ο κ. Μίχας δήλωνε άγνοια για το ζήτημα, μας ευχαριστούσε που τον ενημερώσαμε και μας διαβεβαίωνε ότι ως αντιπρόεδρος της ΕΝΑΕ θα κινήσει γη και ουρανό για να ξεκαθαριστεί αυτή η κατάσταση! Οταν, λοιπόν, παρατηρήσαμε ότι ήδη γνώριζε το θέμα, η αντίδρασή του ήταν… τυπική αντίδραση Μίχα: «Και τι είσαι εσύ, εισαγγελέας και με ελέγχεις;»!!! Προφανώς, οι διαβεβαιώσεις του ήταν οι συνήθεις πολιτικάντικες διαβεβαιώσεις.
Το έγγραφο της Γεν. Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας έχει ημερομηνία 21.11.06. Βγήκε, δηλαδή, μετά το δημοσίευμα της «Κ» και την αναμετάδοσή του από δωδεκανησιακό ραδιοσταθμό (τη σχετική καταγγελία πολίτη την είχαν πάρει δυο μήνες πριν και στο μεταξύ δεν είχαν κάνει τίποτα). Το έγγραφο υπενθυμίζει την ύπαρξη σχετικής εγκυκλίου για τη μεταφορά πόσιμου νερού με υδροφόρα και παρακαλεί «για το συντονισμό των συναρμόδιων υπηρεσιών, προκειμένου να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα και να τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες, ώστε σε συνδυασμό με την πιστή εφαρμογή της εγκυκλίου να προστατεύεται και διασφαλίζεται η Δημόσια Υγεία και το περιβάλλον γενικότερα». Το έγγραφο καταλήγει ως εξής: «Σε περίπτωση παραβάσεων ή παραλείψεων των υπόχρεων φορέων, παρακαλείσθε όπως προωθήσετε ανάλογες ενέργειες επιβολής αυστηρών κυρώσεων, κοινοποιώντας και στην υπηρεσία μας τα αποτελέσματα των ενεργειών σας».
Ρωτάμε, λοιπόν: Ποιες ενέργειες έγιναν για να ελεγχθούν τα πρώην γκαζάδικα που εδώ και μια τριετία βαφτίστηκαν υδροφόρα και μεταφέρουν νερό στα νησιά; Θα αρκούσε μια απλή κίνηση για να τους πάρουν τις άδειες και να στείλουν στον εισαγγελέα τους υπαλλήλους που τους έδωσαν τις άδειες (θυμίζουμε ότι σύμφωνα με την τεκμηριωμένη καταγγελία, από την οποία ξεκίνησε και η δική μας έρευνα, το Υγειονομείο Πειραιά, εφαρμόζοντας τον κανονισμό, δε χορηγεί άδειες στα πρώην γκαζάδικα, τα οποία κατέφυγαν στα Υγειονομεία Ελευσίνας και Ρόδου). Θα μπορούσαν να απευθυνθούν στην Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων του ΥΕΝ και να ζητήσουν τα χαρτιά αυτά των βαποριών. Θα διαπίστωναν ότι επί δεκαετίες μετέφεραν πετρελαιοειδή, γεγονός που τα καθιστά εξ ορισμού ακατάλληλα για τη μεταφορά πόσιμου νερού. Και όμως, τέσσερις μήνες μετά την αρχική καταγγελία και δύο μετά το έγγραφο της Γεν. Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Μια ΕΔΕ πήγε να γίνει και αυτή ακυρώνεται με την παραίτηση από την υπηρεσία του ελεγχόμενου.
Η εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας Πρόνοιας, με ημερομηνία 5.4.2000 αναφέρει ότι η έκδοση άδειας καταλληλότητας για υδροφόρα πρέπει να δίνεται αφού διαπιστωθεί ότι «δεν υπήρξε αλλότρια χρήση το αμέσως προηγούμενο διάστημα». Αν έχει γίνει «αλλότρια χρήση» θα πρέπει να«απαιτείται χημικός προσδιορισμός υδρογονανθράκων, βαρέων μετάλλων κ.λπ. Τέτοιοι προσδιορισμοί θα γίνονται κατ’ εκτίμηση σύμφωνα με το “ιστορικό” για κάθε περίπτωση και αναλόγως θα διενεργούνται οι απαιτούμενες δειγματοληψίες».
Ελέγχθηκε το ιστορικό αυτών των πλοίων; Και βρέθηκε επιστήμονας που υπέγραψε ότι γκαζάδικα, με τις λαμαρίνες τους ποτισμένες σε βάθος με κατάλοιπα πετρελαίου, μπορούν μ’ έναν απλό καθαρισμό να μετατραπούν σε υδροφόρα; ‘Η μήπως «ξεγελάστηκαν» από το εσωτερικό τσιμεντάρισμα των δεξαμενών; Πήγαν άραγε να δουν τι έγινε το επίχρισμα τσιμέντου μετά την πρώτη κιόλας μεταφορά νερού; Εμείς ξέρουμε ότι το τσιμέντο μπαίνει μόνο για να πάρουν την άδεια (αυτό το κόλπο έχουν βρει) και σε λίγες μέρες πέφτει. Γι’ αυτό, άλλωστε, το Υγειονομείο Πειραιά δεν δέχεται ούτε να ελέγξει τέτοιες μετασκευές και απορρίπτει τις σχετικές αιτήσεις αδειοδότησης.
Οι υπηρεσίες γνωρίζουν επίσης την εγκύκλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους, με ημερομηνία 1.9.2000, η οποία στάλθηκε σε όλες τις υπηρεσίες από τη Διεύθυνση Υγειεινής του Περιβάλλοντος του υπουργείου Υγείας, η οποία θεσπίζει αυστηρότατες προδιαγραφές για τη μεταφορά νερού. Απαιτεί τα υλικά κατασκευής να είναι κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα. Απαιτεί σήμανση του μέσου μεταφοράς με τη φράση «μόνο για τρόφιμα». Απαιτεί συγκεκριμένους ελέγχους ειδικά για τα υδροφόρα πλοία, με ή χωρίς επίχρισμα, που διαρκούν μέρες. Απαιτεί συνεννόηση των τοπικών αρχών που κάνουν τους ελέγχους με το Εξειδικευμένο Εργαστήριο Υλικών σε Επαφή με Τρόφιμα της Δ’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών.
Απαιτεί «οι Αρμόδιες Αρχές για την έκδοση αδειών καταλληλότητας μέσων μεταφοράς πόσιμο νερού να ζητούν τη συνδρομή των υπηρεσιών του Γενικού Χημείου Κράτους σε ότι αφορά τον φυσικοχημικό έλεγχο του νερού και των υλικών που έρχονται σε επαφή με αυτό».
Εγιναν όλα αυτά ή με διαδικασίες και ελέγχους «μαϊμού» δόθηκαν οι άδειες στους εφοπλιστές (με το αζημίωτο); Σε αυτό το ερώτημα πρέπει να δοθεί απάντηση σαφής και με στοιχεία. Οχι αοριστίες. Γιατί κανείς δε μπορεί να παίζει με την υγεία των κατοίκων των νησιών και να τους «ποτίζει» καρκινογόνους υδρογονάνθρακες.
Θυμίζουμε ότι στο προηγούμενο φύλλο αποκαλύψαμε πως αυτή την περίοδο γίνονται εντατικές εργασίες στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη στο Πέραμα, για να μετατραπούν σε υδροφόρες δυο πλωτές δεξαμενές που επί τέσσερις δεκαετίες μετέφεραν μαζούτ (οι εφοπλιστές τις θεώρησαν άχρηστες ακόμα και για μεταφορά πετρέλαιου κίνησης)! Η πιάτσα λέει πως ετοιμάζονται για να «χτυπήσουν» διαγωνισμό μεταφοράς νερού σε νησί του Αργοσαρωνικού. Θα δώσουν άραγε και σ’ αυτές άδεια;

Σχολιάστε

Filed under "αυτοδιοίκηση, πολιτισμός και "πολιτισμός", πολιτική, τοπικά θέματα, εφοπΛΗΣΤΕΣ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s